Tipus d'emocions

Cada dia una persona experimenta diferents tipus d'emocions i sentiments. I tenen el seu propi propòsit, però a qui val la pena parlar.

Tipus i funcions de les emocions humanes

Abans de parlar dels tipus i propietats dels sentiments, cal entendre el concepte d'emocions i la seva diferenciació entre els sentiments. Els sentiments es refereixen a la relació d'una persona amb diversos fenòmens i objectes de la realitat. Les emocions són les reaccions d'una persona a diversos estímuls, aproximadament, aquesta és una variant particular dels sentits.

La classificació de les emocions i el seu desglossament en espècies són difícils de produir. Per descomptat, es pot dividir les emocions en emocions positives i negatives, però aquesta divisió serà condicional. Per exemple, la ira i la ira en la majoria dels casos conduirà a emocions negatives, però en alguns casos aquests sentiments poden ser beneficiosos. Per tant, la classificació de tipus d'emocions en relació amb diverses esferes de la vida s'utilitza amb més freqüència. Distingeix les següents formes i tipus d'emocions.

 1. Ensenyament superior. Coneixen les necessitats socials més altes: l'amor de la Pàtria, la seva gent, altres persones.
 2. Moral. Sentiments que senten a la societat, a un mateix: l'amistat, la consciència, l'amor i altres emocions, responsables de les relacions interpersonals.
 3. Praxic. Parteix del procés d'activitat laboral, relacionat amb el seu èxit i no amb èxit.
 4. Intel·lectual. Emergent amb activitat mental, sentiments estables i sostinguts. Com la curiositat, la sorpresa, l'alegria de conèixer la veritat.

Després de tractar els tipus d'emocions, podeu començar a descriure les seves funcions bàsiques, hi ha els següents tipus.

 1. Regulació motivacional. Aquesta funció s'expressa en el fet que les emocions sovint són un factor motivador, modelen el comportament humà.
 2. Comunicativa : l'expressió externa de les emocions ajuda a la persona a comunicar-se amb altres persones.
 3. Senyal L'emoció, la reacció als estímuls, dóna a la persona l'oportunitat d'entendre quines de les necessitats s'han de complir, en primer lloc.
 4. La funció de protecció li permet reaccionar davant el perill i salvar a una persona de problemes.

Tipus d'emocions positives i les seves breus característiques

 1. L'interès és una condició que ajuda al desenvolupament de les habilitats, les habilitats i l'adquisició de nous coneixements.
 2. L'alegria és un estat que acredita la satisfacció més completa possible d'una de les seves necessitats reals. I, per tant, aquest sentiment és més brillant, menys va ser la probabilitat d'aconseguir el que volíeu. A vegades, l'alegria pot convertir-se en delícia, eufòria, alegria.
 3. Simpatia - es pot basar en interessos i aficions comuns, atractiu sexual. Aquest sentiment sota certes circumstàncies pot convertir-se en admiració, amistat, amor, respecte, confiança.

Tipus d'emocions negatives i les seves breus característiques

 1. El patiment - s'associa a obtenir informació sobre la incapacitat per satisfer necessitats vitals importants, sovint es produeix en forma d'estrès.
 2. La ira és causada per l'aparició d'obstacles inesperats en la forma de satisfer una necessitat que és extremadament important per a una persona. En general, aquesta emoció pren la forma d'un efecte que no és particularment llarg.
 3. El disgust - és causat per circumstàncies, objectes, persones el contacte amb els quals causa una forta contradicció amb els principis morals, estètics i ideològics de l'home. Quan es combina amb la ira en les relacions interpersonals pot provocar l'agressió.
 4. El menyspreu es genera per desacord en les actituds d'una persona amb el comportament i la posició vital d'una altra persona.
 5. La por - apareix quan rebeu informació sobre una possible amenaça per al benestar. No pot ser causada per un perill real, sinó per un imaginari, i això és diferent de l'emoció del sofriment.
 6. La vergonya - apareix quan adoneu la inconsistència de les accions, els pensaments, les normes de moral generalment acceptades o les pròpies actituds.

La sorpresa és una emoció neutral, però és increïblement forta en l'impacte, bloquejant totes les emocions anteriors. La sorpresa es produeix com a conseqüència del desenvolupament inesperat de les circumstàncies, pot passar d'interès.

Cal assenyalar que les emocions són necessàries per a una persona, el seu dèficit (tant positiu com negatiu) sol configurar-se a través de pel·lícules, llibres, esports. Per tant, tractant de controlar les pròpies emocions, no s'ha d'esforçar per la insensibilitat, sinó per la capacitat de pensar sobriament en qualsevol situació de la vida.