Signes d'estrès

Una persona de la ciutat, per regla general, es troba constantment en una situació estressant: això és el treball, els préstecs, i la necessitat de complir molts requisits des de diversos costats, i un horari ocupat. És important poder reconèixer els signes d'estrès nerviós per tenir temps de neutralitzar-lo, tot i que encara és possible.

Fins i tot ara, quan la psicologia com a ciència es desenvolupa bastant bé, els signes i el mecanisme del curs de l'estrès encara són un tema complex. El fet és que l'estrès és un fenomen profundament subjectiu, i el que és rellevant per a una persona pot ser bastant irrellevant per a un altre. Això és fàcilment confirmat per un simple exemple: se sap que moltes persones "aprofiten l'estrès". Tanmateix, juntament amb això, hi ha moltes persones que no poden menjar i perdre pes en una situació estressant.

Per tant, considerem aquells signes que es poden manifestar en diferents combinacions en humans.

1. Signes intel·lectuals d'estrès:

2. Signes emocionals de l'estrès:

3. Signes fisiològics de l'estrès:

4. Signes de comportament de l'estrès:

Els signes d'estrès sever, per regla general, consisteixen en una gran quantitat de símptomes en tots els nivells, així com en el seu alt grau d'intensitat.